Barn og unge

Kjetil og Torbjørn er begge stormestere i sjakk, og du kan derfor forvente høy faglig kvalitet på alt vi tar for oss. I menyen øverst på siden kan du lese mer om oss, hva vi har fått til og hva våre elever sier.

I tillegg til stormestertittelen har Kjetil og Torbjørn en annen ting til felles: Vi er begge barnevernspedagoger og har lang erfaring med målrettet barne- og ungdomsarbeid. Selvfølgelig er hovedpoenget at vi skal gjøre alle våre elever til bedre spillere, men vi legger også stor vekt på det sosiale, og at man skal lære samtidig som man har det moro, og at det hele skal skje i gode og trygge omgivelser der hver enkelt deltaker skal bli sett og hørt.

Sjakktreningen skal skje ved et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg, som minner om et årshjul i skoleverket. Underveis har vi variert undervisning og trening, med gruppetreninger og tett kontakt mellom trener og elev. Det sosiale vil bli ivaretatt i form av ukentlige nettsamlinger, men også fysiske helgesamlinger 2-3 ganger i året (Avhengig av hva Coronasituasjonen tillater).

Opplegget vil være tredelt:

Direkte kontakt med stormesterne

Det vil være verdifullt for deltakerne å ha direkte kontakt med oss stormestere. Slik får man en personlig oppfølging og tilbakemelding på eget spill. Dette oppnås ved at vi har forelesninger annenhver uke med hovedfokus på midtspill, der det også vil være mulighet til å stille spørsmål. Vi vet at mange har en travel hverdag, så denne vil det også være mulig å se i opptak.

I tillegg vil det være et forum der man kan stille direkte spørsmål til oss trenere. Om ønskelig kan dette også bli delt i gruppen.

Treningsåret til elevene vil deles inn i fem perioder. På slutten av hver periode vil elevene tilbys en samtale online med trener for å evaluere perioden som har vært. På de tre helgesamlingene gjennom året vil man dessuten ha en til en-kontakt med oss trenere.

Om eleven ønsker, vil det også opprettes korrespondansepartier mellom elev og trener. Med tre dagers tenketid vil det kunne stilles spørsmål underveis, og det vil kunne bli gitt tilbakemelding på eget spill.

Det kan være vanskelig å se sine egne styrker og svakheter. Derfor vil du også ha mulighet til å gjennomføre en kartlegging underveis i prosjektet, slik at du får bedre oversikt over hva du mestrer bra og mindre bra, og hva det kan være lurt å fokusere på fremover.

Undervisning – og treningsmateriale

Den uken det ikke er online forelesning vil det legges ut en treningsvideo med en av trenerne. Her vil hovedfokuset ligge på forståelse av ulike åpninger, og det vil være anledning til å komme med ønsker til tema. Med disse vil det følge filer i pgn-format, slik at du har trekkene tilgjengelig for gjennomspilling. Disse filene/videoene vil være av høy kvalitet, og i så måte vil det kunne være nyttig i en turneringssituasjon. Det vil også bli satt opp egne online tematurneringer i stoffet som blir gått gjennom.

Gjennom hele året vil vi også legge til rette for egenarbeid hos eleven. Vi kommer derfor til å sende oppgaver og øvelser som er egnet for egenarbeid. I tillegg mener vi det kan være lønnsomt å lære av hverandre, og vi vil derfor legge opp til noen gruppeoppgaver.

Et samfunn

Sjakktrening Arena Ungdom skal også være et fellesskap, der vi skal ha
mulighet til å være sosiale og å lære av hverandre. Vi vil derfor legge
til rette for en arena på nett der vi kan ha masse aktivitet. Blant
annet vil vi ha en fast ukentlig klubbkveld. Denne dagen vil det være
rom for uhøytidelig spilling, tematurneringer og oppgaver/konkurranser.

I løpet av året vil det gjennomføres tre helgesamlinger, slik at vi også
får sett hverandre i det virkelige liv. Det er helt frivillig å delta på
noe slikt, men det vil bli lagt opp til mye læring i tillegg til lek og
moro.

Interessen har vært stor, men vi har noen få plasser igjen. Interessert? Kontakt Kjetil A. Lie på kjetil@sjakktrening.no

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top