GM Torbjørn Ringdal Hansen

41 år, Stormester (2015)kontakt: torbjorn@sjakktrening.nostår bak Sjakkhuset og The Good Knight Torbjørn er utdannet barnevernspedagog med mastergrad fra London Metropolitan University. Har vært privattrener til en rekke sterke spillere, deriblant Magnus Carlsen. Tre av Norges fire siste stormestre har blitt…

GM Kjetil A Lie

40 år, Stormester (2005)kontakt: kjetil@sjakktrening.nostår bak Grenland Sjakksenter og sjakk på TTG Kjetil er utdannet barnevernspedagog med 15 års erfaring som miljøterapeut i barneskole. Han jobber til daglig som sjakktrener ved Telemark Toppidrett Gymnas i Skien, og har mange års…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top