Talentutvikling

Et unikt tilbud for barn og unge som vil bli bedre i sjakk

Kort om opplegget

I tillegg til å være i Norgestoppen i sjakk har de tre trenerne, IM Espen Lie, GM Kjetil A. Lie og GM Torbjørn Ringdal Hansen lang erfaring med målrettet barne- og ungdomsarbeid gjennom sin utdanning. Selvfølgelig er hovedpoenget at vi skal gjøre alle våre elever til bedre spillere, men vi legger også stor vekt på det sosiale, og at man skal lære samtidig som man har det moro, og at det hele skal skje i gode og trygge omgivelser der hver enkelt deltaker skal bli sett og hørt.
Sjakktreningen skjer ved et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg, som minner om et årshjul i skoleverket. Underveis har vi variert undervisning og trening, med gruppetreninger og tett kontakt mellom trener og elev. Det sosiale vil bli ivaretatt i form av ukentlige nettsamlinger, samt at vi har fire helgesamlinger gjennom året. To av disse er samlinger hvor vi møtes fysisk, mens to foregår på nett.

Informasjon om prosjektet

Direkte kontakt med trenerne

Det vil være verdifullt for deltakerne å ha direkte kontakt med oss trenere. Slik får man en personlig oppfølging og tilbakemelding på eget spill.

Dette oppnås ved at vi har undervisning annenhver uke med gruppearbeid og forelesning, der det også vil være mulighet til å stille spørsmål. Vi vet at mange har en travel hverdag, og om man ikke rekker treningen vil man kunne se gjennom det vi har jobbet med i etterkant.

I tillegg vil det være mulig å stille direkte spørsmål til oss trenere på vår Teams, som er vår plattform for treningen.

Treningsåret til elevene deles inn i tre perioder. På slutten av hver periode tilbys elevene en samtale online med trener for å evaluere perioden som har vært. På de to helgesamlingene gjennom året vil man dessuten ha en til en-kontakt med oss trenere.

Om eleven ønsker, vil det også opprettes korrespondansepartier mellom elev og trener. Med tre dagers tenketid vil det kunne stilles spørsmål underveis, og det vil kunne bli gitt tilbakemelding på eget spill.

Undervisnings- og treningsmateriale

Hver uke legges det ut en ny treningsvideo med en av trenerne. Videoene vil ta for seg forståelse av en konkret åpning, eller et annet spesifikt tema. Det vil være anledning til å komme med ønsker til tema/åpning. Med disse vil det følge repetisjonsoppgaver samt filer i pgn-format, slik at du har trekkene tilgjengelig for gjennomspilling. Disse filene/videoene vil være av høy kvalitet, og i så måte vil det kunne være nyttig i en turneringssituasjon. Det vil også bli satt opp egne online tematurneringer i stoffet som blir gått gjennom..

Gjennom hele året vil vi også legge til rette for egenarbeid hos eleven. Vi kommer derfor til å sende oppgaver og øvelser som er egnet for egenarbeid. I tillegg mener vi det kan være lønnsomt å lære av hverandre, og vi vil derfor legge opp til noen gruppeoppgaver.

Et samfunn

Sjakktrening Arena Ungdom skal også være et fellesskap, der vi skal ha mulighet til å være sosiale og å lære av hverandre.

Vi har derfor lagt til rette for en arena på nett der vi kan ha masse aktivitet. Vi bruker i dag Teams som vår plattform. Blant annet vil vi ha to faste ukentlige klubbkvelder. Her vil det være rom for uhøytidelig spilling, tematurneringer og oppgaver/konkurranser. Merk at man kun deltar på det man selv ønsker, og føler man har tid til.

I løpet av året vil det gjennomføres to fysiske helgesamlinger og to onlinesamlinger. Det er helt frivillig å delta på noe slikt, men det vil bli lagt opp til mye læring i tillegg til lek og moro.

Pris og mer informasjon

Interessen har vært stor, men vi har noen få ledige plasser igjen.

De tre foregående årene har vi hatt mellom 40 og 50 deltakere. Vår erfaring er at dette antallet gir en harmonisk gruppe med godt sosialt fellesskap, samtidig som alle blir sett. I prisen ligger den ovennevnte undervisningen og oppfølgingen, samt all undervisning på de fire samlingene. Overnatting, måltider og reise til/fra samlingene må dekkes av den enkelte.

Pris for deltakelse i prosjektet: 1.000,- per måned for skoleåret
2022/2023, hvor man binder seg til deltakelse for perioden medio august til medio juni, totalt 10 måneder. Samlet årlig beløp for deltakelse blir da altså 10.000,-.

Interessert? Vi har fortsatt noen ledige plasser!

Kontakt Kjetil A. Lie på
kjetil@sjakktrening.no

Ta kontakt!

Har du spørsmål, ønsker du å bli med, eller lurer på noe?
Send spørsmål på e-post til kjetil@sjakktrening.no