Voksne

Voksen-treningen er en egen gruppe som er tilpasset voksne spillere som ønsker å bli bedre:

  • Ukentlige nettsamlinger og instruksjonsvideoer
  • Personlig kontakt med stormestertrenerne der du får tilbakemelding på eget spill
  • Mulighet for kartleggingstester der du blir kjent med egne svakheter og styrker
  • en egen arena for konkurranser, øvelser og turneringer
  • et pedagogisk treningsopplegg gjennom et helt år, tett oppfulgt av stormestere, der du skal gjøres til en bedre sjakkspiller!

Kjetil og Torbjørn er begge stormestere i sjakk, og du kan derfor forvente høy faglig kvalitet på alt vi tar for oss. Vil du vite mer om oss, hva vi har fått til og hva våre elever sier, kan du gjøre det her.

Sjakktreningen skjer ved et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg, som minner om et årshjul i skoleverket. Underveis har vi variert undervisning og trening, med gruppetreninger og tett kontakt mellom trener og student.

Opplegget vil være todelt:

Direkte kontakt med stormesterne

Det er verdifullt for deltakerne å ha direkte kontakt med oss stormestere. Slik får man personlig oppfølging og tilbakemelding på eget spill. Dette oppnås når vi har forelesninger annenhver uke med hovedfokus på midtspill, der det også er mulighet til å stille spørsmål. Vi vet at mange har en travel hverdag, så denne vil det også være mulig å se i opptak.

I tillegg vil det være et forum der man kan stille direkte spørsmål til oss trenere. Om ønskelig kan dette også bli delt i gruppen.

Om studenten ønsker, vil det også opprettes korrespondansepartier mellom student og trener. Med tre dagers tenketid vil det kunne stilles spørsmål underveis, og gis tilbakemelding direkte i partiet.

Det kan være vanskelig å se sine egne styrker og svakheter. Derfor vil du også ha mulighet til å gjennomføre en kartlegging underveis i prosjektet, slik at du får bedre oversikt over hva du mestrer bra og mindre bra, og hva det kan være lurt å fokusere på fremover.

Undervisning – og treningsmateriale

Den uken det ikke er online forelesning vil det legges ut en treningsvideo med en av trenerne. Her vil hovedfokuset ligge på forståelse av ulike åpninger, og det vil være anledning til å komme med ønsker til tema. Med disse vil det følge filer i pgn-format, slik at du har trekkene tilgjengelig for gjennomspilling. Disse filene/videoene vil være av høy kvalitet, og i så måte vil det kunne være nyttig i en turneringssituasjon. Det vil også bli satt opp egne online tematurneringer i stoffet som blir gått gjennom.

Gjennom hele året vil vi også legge til rette for egenarbeid hos studenten. Vi kommer derfor til å sende oppgaver og øvelser som er egnet for egenarbeid. I tillegg mener vi det kan være lønnsomt å lære av hverandre, og vi vil derfor legge opp til noen gruppeoppgaver.

Det vil være et begrenset antall plasser, og vi vil åpne opp for påmelding om kort tid. Vil du melde din interesse?
Send mail til torbjorn@sjakktrening.no

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top