Vi utarbeider et eget program for voksne sjakkspillere som vil bli bedre!

Hold av helgen 17. til 18. oktober for en helt egen sjakktreningsfestival i Oslo!

Vi lover trenere på høyt nivå og et bredt program. Du blir garantert bedre!

Send e-post til kristoffer@sjakktrening.no for å melde deg på eller bli oppdatert med informasjon når programmet blir klart

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top